ติดต่อสอบถาม โทร. 085 5544 222

ติดต่อสอบถาม

085 5544 222

signaturemedia.th@gmail.com

News & Activities

Activities

บริจาคอาหารสัตว์ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

16.09.2562

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี บริษัท ซิกเนเจอร์ มีเดีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมพร้อมคณะพนักงานร่วมบริจาคอาหารสัตว์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลและเข้าเยี่ยมให้ขนมสัตว์พิการ

share on social media

ผู้บริจาคสามารถเดินทางมาร่วมทำบุญส่วนตัวได้ ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า รวมทั้งสามารถจัดเตรียมขนม และอาหารสัตว์ สิ่งของเครื่องใช้ของสุนัข และแมว หรือนำทุนทรัพย์มาบริจาคสมทบที่มูลนิธิฯ มีเจ้าหน้าที่ช่วยยกอำนวยความสะดวกตลอด 
 

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
เปิดทำการทุกวัน วันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลาทำการ: 8.00 น. – 17.00 น.

เวลาเข้าเยี่ยมในโซนสัตว์พิการบ้านปากเกร็ด
เข้าเยี่ยมได้ทุกวัน เวลา 11.00 น. – 17.00 น.
(เข้าเยี่ยมได้เฉพาะเวลาที่กำหนด)

ติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม https://home4animals.org/