รหัสป้าย

UB0330

UB0330 ถนนธนาลัย-งำเมือง แยกสุริวงศ์ จ.เชียงราย

ประเภทป้าย
Billboard
สถานะป้าย
โซน
ต่างจังหวัด (Upcountry)
สถานที่ตั้ง
UB0330 ถนนธนาลัย-งำเมือง แยกสุริวงศ์ จ.เชียงราย
จุดรับสายตา
รับรถที่วิ่งบนถนนธนาลัย-งำเมือง บริเวณแยกสุริวงศ์ มาจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ถนนไตรรัตน์ มุ่งหน้าถนนบรรพปราการ ถนนราชโยธา โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
ขนาดป้าย
ป้ายบน 5.00 x 8.12 เมตร / ป้ายล่าง 5.00 x 23.00 เมตร (สูง x กว้าง)
อัตราค่าเช่า
-
ไฟส่องป้าย
-
ค่าผลิตภาพ
-
หมายเหตุ
-